Dostawa, zwroty i reklamacje

Dostawa  

Dostawy realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 9-18. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej Raben, DPD Polska oraz naszym transportem. Możliwy jest również odbiór osobisty po uprzednim ustaleniu terminu ze sprzedawcą.

 

Ceny przesyłek uzależnione są od gabarytów zamawianego produktu.  Koszt wysyłki możecie Państwo sprawdzić na karcie każdego produktu, przed jego zamówieniem. Przy zamówieniach wielu artykułów istnieje możliwość negocjacji ceny dostawy. W takich przypadkach prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta przed dokonaniem zakupu.

 

Jeśli jako formę dostawy wybrali Państwo przesyłkę kurierską lub dostawę spedycją, należy pamiętać, iż kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do drzwi odbiorcy, jeśli jej waga nie przekracza 30 kg. W przypadku przesyłek cięższych, obowiązek wniesienia spoczywa na kupującym, chyba że zostało inaczej ustalone ze sprzedawcą.  

 

Wszystkie nadawane przez naszą firmę paczki możecie Państwo monitorować 24 godziny na dobę od dnia opuszczenia naszego magazynu. Numery listów przewozowych, umożliwiające lokalizację przesyłek otrzymacie Państwo drogą elektroniczną na wskazany przy zamówieniu adres e-mail. 


Poniżej w formie graficznej przedstawiamy Ci gdzie znajdziesz informację o cenie przesyłki. Pole zaznaczone na czerwono to cena wysyłki po prawej stronie na karcie produktu.


cena przesyłki


Zwroty i reklamacje

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@e-meblowy.pl , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy e-Biznes Damian Bida ul. Kostromska 39A, 97-300 Piotrków Trybunalski. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

• imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
• datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
• przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
• wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na e-meblowy.pl, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: biuro@e-meblowy.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres e-Biznes ul. Moniuszki 6B/2, 47-420 Kuźnia Raciborska.

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery zamówienia. Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy :

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu e-meblowy.pl nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

• o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
• w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
• w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
• w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
• zawartej w drodze aukcji publicznej;
• o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
• o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


          Pobierz opis procedury i wzoru
          formularza reklamacji w pliku PDF